Pretražite filmske lokacije u Istri

 You are here:  Pretraživanje - baza lokacija > Regije > Gradovi > Pazin > Pazin - stari grad

Pazin - stari gradzoom
242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg
dodatne informacije:

Stari dio grada smješten je nad strmim liticama ispod kojih se nalazi ponor rječice Pazinčice tvoreći tako geološki fenomen poznat kao Pazinska jama. Iz starog dijela grad se proširio na zapad, odnosno u zaleđe Pazinske jame. Na rubnom dijelu starog grada nalazi se i pazinski Kaštel - najveća i najbolje sačuvana utvrda u Istri koja se nadvija nad Pazinskom jamom.