Pretraži lokacije

Pretražite filmske lokacije u Istri

Lokacije:


Buje - trg i crkva Sv. Servula


298_71c5193f9ad721a3ce2bd3c6b44f521a.jpg298_71c5193f9ad721a3ce2bd3c6b44f521a.jpg298_71c5193f9ad721a3ce2bd3c6b44f521a.jpg298_71c5193f9ad721a3ce2bd3c6b44f521a.jpg298_71c5193f9ad721a3ce2bd3c6b44f521a.jpg
dodatne informacije :

Na bujskom trgu nalazi se crkva Sv. Servula sa pripadajućim zvonik od pedeset metara iz 16. stoljeća koji je osmerokutnim zabatom odvojen je od crkve. Na trgu do crkve se nalazi plemićka palača gotičko-venecijanskog stila iz 1485. godine, nasuprot nje gradska vijećnica, a zatim škola, podignuta na temeljima biskupske palače u neoklasicističkom stilu iz 1878. godine. Iz središnjeg prostora trga dijele se uličice u vidu paukove mreže popločenje kamenom pješčanikom.

 

Novigrad - panorama


301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg
dodatne informacije :

Novigrad se nalazi na zapadnoj obali Istarskog poluotoka, 25 kilometara od granice sa Slovenijom, te po 15 kilometara od najbližih gradskih središta - Umaga, Buja i Poreča. Gradsko se područje prostire od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Starogradsku jezgru djelomično opasuju gradske zidine.

 

Ulica Sergijevaca


254_ec90acf56c242e2ba236dd8be1f1ebf8.jpg254_ec90acf56c242e2ba236dd8be1f1ebf8.jpg254_ec90acf56c242e2ba236dd8be1f1ebf8.jpg254_ec90acf56c242e2ba236dd8be1f1ebf8.jpg254_ec90acf56c242e2ba236dd8be1f1ebf8.jpg
dodatne informacije :

Ulica Sergijevaca (tal. Via Sergia, kol. Prvomajska), jedna je od dviju glavnih ulica koje polaze sa središnjeg pulskog trga Foruma i vodi do trga Portarata na koji se ulazi kroz Slavoluk Sergijevaca. Iz glavne ulice se grana nekoliko manjih ulica tzv. uspona koji vode prema Kaštelu (Uspon Vincenta iz Kastva, De Villeov Uspon, Glavinićev uspon i dr.). Kameni blokovi koji su popločavali ulicu zamijenjeni su asfaltom sredinom 20. st. Poznata trgovačka ulica i dalje je zadržala svoju ulogu, no izlozi nekada uokvireni filigranski izrezbarenim drvenim ili secesijskim dizajniranim željeznim oblogama zamijenjeni su oknima modernog dizajna.