Pretraži lokacije

Pretražite filmske lokacije u Istri

Lokacije:


Galižana


220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.jpg220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.JPG220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.jpg220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.jpg220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.jpg220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.jpg220_3a558a8acfd32f8522888bd9d4886e28.jpg
dodatne informacije :

Galižana je jedan od najstarijih gradova u Istri koji datira još u prapovijesno razdoblje. Stari grad je nastajao u etapama pa tako galižanska župna crkva Sv. Roka datira u 1613. godinu, a prepoznatljiv samostojeći zvonik je izgrađen u 17. stoljeću. Do crkve i zvonika vode uske starogradske ulice.

 

Mutvoran - gradska vrata i crkva


222_7f9b94ebd0501ecdfe933bf55e5973a3.JPG222_7f9b94ebd0501ecdfe933bf55e5973a3.JPG222_7f9b94ebd0501ecdfe933bf55e5973a3.JPG222_7f9b94ebd0501ecdfe933bf55e5973a3.JPG
dodatne informacije :

Gradska vrata iz kasnoantičkoga (bizantskog) razdoblja i romanička crkva sv. Marije Magdalene koja se spominje još 490. godine

 

Višnjan - trg, zvonik i crkva


224_93ae5a8b978be99718d3757c184f7b90.jpg224_93ae5a8b978be99718d3757c184f7b90.JPG224_93ae5a8b978be99718d3757c184f7b90.JPG224_93ae5a8b978be99718d3757c184f7b90.jpg224_93ae5a8b978be99718d3757c184f7b90.jpg
dodatne informacije :

Na glavnom trgu nalaze se barokna loža, cisterna, župna crkva sv. Kvirika i Julite građena u neoklasicističkom stilu i zvonik venecijanskog stila.

 

Buzet - trgovi


231_200e73af7905a3f8ea95e3cfab8bd82d.JPG231_200e73af7905a3f8ea95e3cfab8bd82d.JPG231_200e73af7905a3f8ea95e3cfab8bd82d.JPG
dodatne informacije :

Grad Buzet ima četiri trga međusobno spojena trima glavnim ulicama. Obzirom da se radi o starogradskoj jezgri, ulice su uglavnom uske i kamenite, pa stoga trgovi predstavljaju proširenja i simboliziraju nekadašnja “mjesta susreta“.

 

Trg Portarata - Zlatna vrata


249_23e73894e3ab7e06ba430eb6bb803170.jpg249_23e73894e3ab7e06ba430eb6bb803170.jpg249_23e73894e3ab7e06ba430eb6bb803170.jpg249_23e73894e3ab7e06ba430eb6bb803170.jpg
dodatne informacije :

Portarata je naziv trga u centru Pule koji se nalazi s južne strane Giardina, a na početku Ulice Sergijevaca. Dobio je naziv prema lokalnom nazivu za Zlatna vrata (tal. Porta Rata; česti naziv za Slavoluk Sergijevaca, antički rimski slavoluk u Puli) koja su činila ulaz u stari dio Pule smješten unutar gradskih zidina.

 

Gračišće - kula


235_0b59211bbf55dca9f9f474a05bce340e.jpg235_0b59211bbf55dca9f9f474a05bce340e.jpg
dodatne informacije :

Kula iz 15. stoljeća nalazi se na istočnom djelu starogradske jezgre a predstavlja ostatak nekadašnjih obrambenih bedema.

 

Hum


236_91ef1e2f5c7b59ad5a06f1bac7d84d36.jpg236_91ef1e2f5c7b59ad5a06f1bac7d84d36.jpg236_91ef1e2f5c7b59ad5a06f1bac7d84d36.jpg236_91ef1e2f5c7b59ad5a06f1bac7d84d36.jpg236_91ef1e2f5c7b59ad5a06f1bac7d84d36.jpg236_91ef1e2f5c7b59ad5a06f1bac7d84d36.jpg
dodatne informacije :

Srednjovjekovni Hum slovi kao najmanji grad na svijetu, a spominje se već 1102. godine. Ovaj srednjovjekovni gradić smješten je na brežuljku iznad izvora rijeke Mirne. Prolaz kroz dvostruka ulazna vrata datira u početak 12. stoljeća, a ova sačuvana iz 1562. godine vode do središnjeg trga. Na iznimno malom prostoru nalaze se svi gradski sadržaji: gradska loža, kuće za vlastelu i obične mještane te župna crkva s rezidencijom za župnika.

 

Peroj


239_52f9cdb5614645d547e9e783567cb02f.JPG239_52f9cdb5614645d547e9e783567cb02f.JPG239_52f9cdb5614645d547e9e783567cb02f.JPG239_52f9cdb5614645d547e9e783567cb02f.JPG239_52f9cdb5614645d547e9e783567cb02f.JPG
dodatne informacije :

Peroj je naselje je smješteno na jugozapadnoj obali južne Istre, sa prekrasnim pogledom na Fažanski kanal i Brijunski arhipelag udaljeno desetak kilometara od Pule i pet kilometra od Vodnjana.

 

Plomin


241_610c5f170d273af21c968835dc4ce9e4.jpg241_610c5f170d273af21c968835dc4ce9e4.jpg241_610c5f170d273af21c968835dc4ce9e4.jpg241_610c5f170d273af21c968835dc4ce9e4.jpg241_610c5f170d273af21c968835dc4ce9e4.jpg
dodatne informacije : S glavne ceste ulazi se u plominsku starogradsku jezgru. Odmah ispred je župna Crkva blažene djevice Marije sa zvonikom izgrađena 1474. godine. U mjestu su očuvani utvrde i bedemi iz 13. i 14. st, te iz 16. i 17. st. Mnogo građevina ima renesansna i barokna obilježja. Plomin je atraktivan zbog kulturnopovijesne baštine i vidikovca s kojeg se pogled pruža prema Velim vratima na Kvarneru, otoku Cresu i Riječkom zaljevu.
 

Pazin - stari grad


242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg242_3b876684c3c27164bda7c47413392024.jpg
dodatne informacije :

Stari dio grada smješten je nad strmim liticama ispod kojih se nalazi ponor rječice Pazinčice tvoreći tako geološki fenomen poznat kao Pazinska jama. Iz starog dijela grad se proširio na zapad, odnosno u zaleđe Pazinske jame. Na rubnom dijelu starog grada nalazi se i pazinski Kaštel - najveća i najbolje sačuvana utvrda u Istri koja se nadvija nad Pazinskom jamom.