Pretraži lokacije

Pretražite filmske lokacije u Istri

Lokacije:

 You are here:   Pretraživanje - baza lokacija > Lokaliteti > Povijesne i arhitektonske cjeline i objekti

Mornaričko groblje


162_3dbb07c4be0997ee3d243412b063bacb.jpg162_3dbb07c4be0997ee3d243412b063bacb.jpg162_3dbb07c4be0997ee3d243412b063bacb.jpg
dodatne informacije :

Mornaričko groblje je spomen groblje u pulskoj četvrti Stoja,  jedno od najvećih vojnih groblja u Europi. Ovo je austrougarsko groblje otvoreno 1862. godine, rasprostire se na više od 22 tisuće četvornih metara, a prema dostupnim podacima na njemu je pokopano preko 150.000 ljudi.

 

Otok Sv. Katarina i Monumenti


170_eba2ba055dd84e2d884a69e6db7a7734.jpg
dodatne informacije :

Otok Sv. Katarina i Monumenti smješteni su na sjevernoj strani pulske luke uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama. Okvirna površina lokacije je 27 ha (bez akvatorija). Pogledi se pružaju prema gradskom centru (amfiteatar), lokaciji Muzil (jugozapadu) te dijelom na otočje Brijuni (zapad). Sveta Katarina bila je sastavni dio vojarne "Monumenti".

 

Termoelektrana Vlaška


171_f3e7d1b507ac404571cf7cb73847b708.jpg171_f3e7d1b507ac404571cf7cb73847b708.jpg171_f3e7d1b507ac404571cf7cb73847b708.jpg171_f3e7d1b507ac404571cf7cb73847b708.jpg171_f3e7d1b507ac404571cf7cb73847b708.jpg171_f3e7d1b507ac404571cf7cb73847b708.jpg
dodatne informacije :

Napuštena termoelektrana Vlaška na području između mjesta Most Raša i luke Bršica na Raškom zaljevu.

 

Dvigrad


172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg172_74a271ecab6f7e0b4b6f4850d2ee28ad.jpg
dodatne informacije :

Dvigrad je važan povijesno-arheološki lokalitet u turističkoj ponudi općine Kanfanar. Ruševine srednjovjekovnog grada u Limskoj dragi kraj Kanfanara nalaze se na jednom od glavnih putova od mora prema unutrašnjosti Istre.

 

Motovun - gradski trg


180_d02c6119ad6cd6d046b858b2a50a193f.jpg
dodatne informacije :

Na motovunskom trgu se nalazi barokna crkva Sv. Stjepana, zvonik–kula iz 13. stoljeća te komunalna palača.

 

Vodnjan - etno-arheološki park


181_290b44bcd49aa53069500929b1e5eab5.jpg
dodatne informacije :

Etno-arheološki park uključuje arhitektonske objekte (npr. crkvice, tradicionalne istarske građevine kažune i sl.) te prostrani zemljišni teritorij sa tragovima ostataka izvorne suhozidne gradnje i vidikovcima.

 

Barban


182_21c6d062591dd34793de2f67140328a4.jpg182_21c6d062591dd34793de2f67140328a4.JPG182_21c6d062591dd34793de2f67140328a4.jpg
dodatne informacije :

Barban je malo povijesno mjesto smješteno na visoravni koja dijeli Labinštinu od Puljštine. Svojim strateškim položajem u povijesti postaje utvrda sa zidinama, okruglim i četvrtastim kulama, bedemima, velikim i malim gradskim vratima te kaštelom. Ispred velikih gradskih vrata nalazi se mala kamena crkvica Sv. Antona Opata iz 15. stoljeća, čija je unutrašnjost oslikana freskama.

 

Kaštel Morosini Grimani


183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg
dodatne informacije :

Kameni kaštel Morosini Grimani je jedan je od najuščuvanijih kaštela u Istri. Kaštel je kao utvrda postojao već u drugoj polovici 13 st. Preuređenje u renesansni kaštel dovršeno je 1485., a oblik se bitno nije mijenjao ni poslije u pregradnjama nakon požara 1586 godine. U njegovoj unutrašnjosti je palača, možda dijelom iz 16.st. Kaštel je saniran 1907. i temeljito obnovljen 1933. godine.

 

Boljun - utvrda


185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg
dodatne informacije :

 

Naselje Boljun se nalazi na brežuljku iznad ceste Paz – Lupoglav i plodnoga polja, na mjestu prapovijesne gradine. U ranom srednjem vijeku razvila se seoska općina, čije je središte postala utvrda (kaštel), ostatci koje su očuvani do danas (bedemi i kule).

 

 

Dekumanova ulica


186_a4b8c15a0f9a93126d6c23fcd63cfb6b.JPG186_a4b8c15a0f9a93126d6c23fcd63cfb6b.JPG186_a4b8c15a0f9a93126d6c23fcd63cfb6b.JPG
dodatne informacije :

Tlorisnu osnovu gradske jezgre grada Poreča čini mreža ulica koje se sijeku pod pravim kutom i tvore pravilne četverokute, što su ih trasirali Rimljani pri osnutku grada. Glavna ulica i danas se zove Dekumanova (od lat. decumanus) te vodi od glavnog gradskog trga do gradske rive.