Pretraži lokacije

Pretražite filmske lokacije u Istri

Lokacije:


Barban


182_21c6d062591dd34793de2f67140328a4.jpg182_21c6d062591dd34793de2f67140328a4.JPG182_21c6d062591dd34793de2f67140328a4.jpg
dodatne informacije :

Barban je malo povijesno mjesto smješteno na visoravni koja dijeli Labinštinu od Puljštine. Svojim strateškim položajem u povijesti postaje utvrda sa zidinama, okruglim i četvrtastim kulama, bedemima, velikim i malim gradskim vratima te kaštelom. Ispred velikih gradskih vrata nalazi se mala kamena crkvica Sv. Antona Opata iz 15. stoljeća, čija je unutrašnjost oslikana freskama.

 

Kaštel Morosini Grimani


183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg
dodatne informacije :

Kameni kaštel Morosini Grimani je jedan je od najuščuvanijih kaštela u Istri. Kaštel je kao utvrda postojao već u drugoj polovici 13 st. Preuređenje u renesansni kaštel dovršeno je 1485., a oblik se bitno nije mijenjao ni poslije u pregradnjama nakon požara 1586 godine. U njegovoj unutrašnjosti je palača, možda dijelom iz 16.st. Kaštel je saniran 1907. i temeljito obnovljen 1933. godine.

 

Dekumanova ulica


186_a4b8c15a0f9a93126d6c23fcd63cfb6b.JPG186_a4b8c15a0f9a93126d6c23fcd63cfb6b.JPG186_a4b8c15a0f9a93126d6c23fcd63cfb6b.JPG
dodatne informacije :

Tlorisnu osnovu gradske jezgre grada Poreča čini mreža ulica koje se sijeku pod pravim kutom i tvore pravilne četverokute, što su ih trasirali Rimljani pri osnutku grada. Glavna ulica i danas se zove Dekumanova (od lat. decumanus) te vodi od glavnog gradskog trga do gradske rive.

 

Buje - stari grad


201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg201_568b7724bd60295a0e837d790104a71d.jpg
dodatne informacije :

Starogradska jezgra Buja smještena je na vrhu brežuljka, na istaknutom položaju koji dominira širom okolicom i kontrolira putove prema kontinentu na sjeveru i prema moru na zapadu. Fotografije: TZ Umag

 

Labin - stari grad


206_a4eb26bd657133f911928b72e0e4744d.JPG206_a4eb26bd657133f911928b72e0e4744d.JPG206_a4eb26bd657133f911928b72e0e4744d.JPG206_a4eb26bd657133f911928b72e0e4744d.jpg206_a4eb26bd657133f911928b72e0e4744d.jpg
dodatne informacije :

Starogradska jezgra smještena je na brdašcu visokom 320 metara udaljenom oko 3 kilometra od mora. Iz Labina sa gradskih zidina se pruža predivan pogled na panoramu turističkog mjesta Rabac i dijela Kvarnerskog zaljeva.

 

Draguć


207_0dfa107f8ea3f7ad906c852bdb7b27ba.jpg207_0dfa107f8ea3f7ad906c852bdb7b27ba.jpg
dodatne informacije :

Naselje u središnjoj Istri (359m n/v); 17km sjeveroistočno od Pazina. Leži kraj ceste Pazin–Buzet, iznad slijeva jezera Butonige.

 

Motovun - gradska vrata i zidine


209_15a5d7764a03f911b6ad16a9b102b63c.jpg209_15a5d7764a03f911b6ad16a9b102b63c.jpg209_15a5d7764a03f911b6ad16a9b102b63c.jpg209_15a5d7764a03f911b6ad16a9b102b63c.jpg209_15a5d7764a03f911b6ad16a9b102b63c.jpg209_15a5d7764a03f911b6ad16a9b102b63c.jpg
dodatne informacije :

Sjeverna gradska vrata zapravo su renesansna obrambena kula iz sredine 16.st. koja je nekada predstavljala glavni ulaz u Motovun. U blizini se nalazi i gradska loža te zapadna gradska vrata koja vode do glavnog trga. Motovunske zidine su najočuvanije gradske zidine u Istri.

 

Buzet - stari grad


213_9064357b808626f0fbde168c5e553c20.JPG213_9064357b808626f0fbde168c5e553c20.JPG213_9064357b808626f0fbde168c5e553c20.JPG213_9064357b808626f0fbde168c5e553c20.JPG
dodatne informacije :

Stari grad Buzet ima dvoja gradska vrata, Vela i Mala (16. stoljeće ) i četiri gradska trga koja povezuju tri glavne ulice. Vela vrata predstavljaju ulaz u stari grad i početak gradskih zidina koje okružuju staru jezgru.

 

Novigrad - gradske zidine


217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.jpg217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.jpg217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.jpg
dodatne informacije :

Novigradska stara jezgra nekoć je bila u cijelosti opasana obrambenim zidinama, a danas su očuvani tek dijelovi, čiji se dio nalazi tik uz obalu.

 

Obala dr. Antona Šonje


248_64b3bcf5af14b23bdff535860d6ca45d.jpg248_64b3bcf5af14b23bdff535860d6ca45d.jpg248_64b3bcf5af14b23bdff535860d6ca45d.jpg248_64b3bcf5af14b23bdff535860d6ca45d.jpg
dodatne informacije :

Obala dr. Antona Šonje tzv. Lungomare, popularna je šetnjica uz obalu s vanjske strane zidina koje opasuju starogradsku jezgru grada Poreča. Duž obale pruža se pogled na sjevernu stranu Poreča, uvalu Peškera, naselja Pical i Materada.